Jednostavno o složenoj temi - prodaja trgovačkog društva

Jednostavno o složenoj temi - prodaja trgovačkog društva

Posljednjih dana u medijima se puno pisalo o preuzimanju Nanobit d.o.o. švedskom društvu Stillfront Group AB. Primjer je to prodaje tvrtke koji je za prodavatelja predstavlja priliku za reorganizaciju i nastavak daljnjeg uspješnog poslovanja. S druge strane, nalazimo se u razdoblju u kojem COVID-19 u velikoj mjeri utječe na gospodarstvo i kada su brojna društva prisiljena na prestanak ili prodaju. Za kupca model preuzimanja postojećeg društva može biti odlična poslovna prilika. Složenost i trajanje postupka prodaje ovisi o veličini društva i cjelokupnog poduzeća koje je predmet kupoprodaje, a može trajati i do nekoliko godina, baš kao što je to u slučaju postupnog preuzimanja Nanobit d.o.o. Kupoprodajom trgovačkih društava dolazi do promjene u vlasničkoj strukturi društva, bilo da se radi o kupoprodaji poslovnih udjela društva s ograničenom odgovornošću, bilo dionica dioničkog društva.

Postupak transakcije počinje internim analizama društva koje se prodaje i njegova poduzeća radi pripreme dokumentacije za investitore te financijskom revizijom i procjenom vrijednosti predmeta kupoprodaje. Pritom, pod pojmom poduzeća podrazumijevamo organiziranu gospodarsku cjelinu koju čine objektivni (sredstva rada, stvari i prava trgovačkog društva), subjektivni (ideje, rad, inventivnost, radnici) i ustrojbeni sastojci, ali i stranke odnosno klijente trgovačkog društva, ugovore, poslovni ugled, poslovne tajne, itd. Temeljem navedenih uvodnih analiza društvo koje se prodaje priprema dokument s osnovnim podacima o karakteristikama predmeta kupoprodaje. Svrha dokumenta je inicijalno informirati potencijalne investitore o namjeri prodaje tvrtke i predmetu transakcije, ne otkrivajući povjerljive ili osjetljive podatke. Ukoliko je netko od potencijalnih investitora zainteresiran za predmetno društvo te iskaže početni interes za daljnjim sudjelovanjem u postupku razmatranja kupoprodaje potpisuje ugovor o čuvanju povjerljivih podataka, kojim se obvezuje čuvati kao povjerljivim sve informacije o društvu za koje sazna tijekom daljnjeg postupka prodaje. Također, društvo koje se prodaje izrađuje tzv. informacijski memorandum - dokument koji detaljno opisuje predmeta transakcije s informacijama o proizvodima i uslugama, tržištu, klijentima, partnerima, financijskim izvješćima, i sl. ali i uvjete i tijek postupka prodaje, s naznakom što se u kojoj fazi očekuje od ponuđača. Potencijalni kupci bi na temelju tzv. informacijskog memoranduma trebali biti u stanju donijeti odluku hoće li dostaviti neobvezujuću ponudu. Prodavatelj  među ponuditeljima odabire jednog ili više potencijalnih investitora kojima omogućava provedbu dubinskog snimanja društva.

Radi procjene rizika za kupca prije kupoprodaje potencijalni investitor provodi uvid u financijske i pravne aspekte predmetnog društva i njegova poduzeća. Neovisno pravno dubinsko snimanje (tzv. due diligence) obuhvaća analizu korporativne strukture društva, ugovore koji su izvor financiranja, instrumente osiguranja, materijalne ugovore, nekretnine i pokretnine, sudske sporove, radne odnose, prava intelektualnog vlasništva i posebnosti vezane uz pojedine djelatnosti. Svrha ovakve pravne analize je utvrditi točan predmet kupoprodaje i sve eventualne nedostake ili rizike koji bi mogli negativno utjecati kupnju, kako bi se isti uklonili ili ublažili u najvećoj mogućoj mjeri tijekom pregovora. Paralelno s pravnom analizom potencijalni investitor radi i financijsku analizu te procjenu vrijednosti društva. Zainteresirani kupci nakon završenog dubinskog snimanja društva pozivaju se na dostavljanje obvezujuće ponude.

Ukoliko dođe do davanja obvezujuće ponude, postupak transakcije ulazi u završne pregovore oko cijene i konačnog usuglašavanja uvjeta za zaključenje transakcije odnosno oko elemenata/odredaba kupoprodajnog ugovora. Predmetna faza pregovora najčešće potraje i dulje od svih prethodnih ispitujućih dijelova transakcije. Pravno obvezujući odnos između prodavatelja i kupca nastaje potpisom kupoprodajnog ugovora.

U slučaju potrebe za konkretnijim pravnim savjetima i iskustvenom pristupu, slobodno se obratite.

Zagreb, 19. listopada 2020.g.